Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Návrh implementace § 11 ZoPDS Právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb a souvisejících povinností 

Toto je dokument Digitální a informační agentury zpracováný v rámci Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby § 10

Notifikace VS vyrozumění o změn

Uživateli je dáno právo na poskytování informací o změnách – tomuto způsobu poskytování se říká notifikace. Je to podstatné pro odlišení tzv. vyrozumění o změnách, protože toto sousloví je dedikováno pro způsob výměny informací mezi informačními systém veřejné správy.

V tomto návrhu se výhradě zabýváme notifikací, tedy informaci o změnách dodávanou subjektu údajů.

Notifikace uživateli se zasílá do datové schránky pro změny údajů, které nejsou čerpány ze základních registrů nebo jiných agendových informačních systémů. Orgán veřejné moci tedy musí mít přehled o tom, které údaje o uživateli jsou přebírané z jiných agend, a které jsou vytvářeny v jeho agendě. Následně dává uživateli notifikaci pouze pro změny údajů vytvářených v jeho agendě.

Přístup k údajům

Uživatel má právo na přístup ke všem údajům, které jsou vedeny o něm v základních registrech, ale i v agendových informačních systémech. Jedná se o všechny údaje vztahující se k uživateli, tedy údaje o řízeních, rozhodnutích, právech, povinnostech apod. Týká se to i údajů, které jsou ztvárněny formou dokumentů. U dokumentů je nutné rozhodnout, zda je možné ho poskytnout, pokud je uživatel jen jedním z více klientů uvedených na dokumentu.

Portál veřejné správy je schopen poskytovat jakékoliv údaje či dokumenty, které správce základního registru nebo agendového informačního systému publikuje na referenčním rozhraní veřejné správy. Orgány veřejné moci tedy svoji povinnost splní publikováním veškerých údajů o uživatelích na referenčním rozhraní veřejné správy a dále se o nic nemusí starat.

Platnosti dokladů

Pro občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní doklad jsou notifikace zajištěny na Portálu veřejné správy. Povinnost publikovat potřebné informace o těchto dokladech se týkají pouze Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy. Notifikaci na kontaktní údaje a prostřednictvím datové zprávy zajistí Portál veřejné správy, pokud uživatel tuto volbu potvrdil.

Ostatní typy dokladů má uživatel právo si nechat zapsat pro účely notifikací o konci platnosti do Portálu veřejné správy. Tato funkčnost je již pro uživatele dostupná a nevyžaduje od orgánů veřejné moci žádnou interakci. Notifikaci na kontaktní údaje zajistí Portál veřejné správy, pokud uživatel tuto volbu potvrdil. Pouze v případě, kdy daný doklad, průkaz nebo osvědčení není veden v agendovém informačním systému, zapíše jej správce Portálu veřejné správy do registru práv a povinností. Orgán veřejné moci v této věci nemusí činit žádné integrační kroky.


Copyright © 2022-2023 EGdílna