Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Metodika práce se jmenným rejstříkem

Ministerstvo vnitra v rámci metodických dokumentů ke změnám spisové služby vydalo aktualizovanou metodiku pro vedení jmenných rejstříků, tato verze je již v souladu s novelizací vyhlášky a národního standardu.

Odbor archivnictví a spisové služby vydal dokument s aktualizovanou metodikou pro vedení a práci se jmenným rejstříkem, evidenci subjektů v něm a vazby na ověřování údajů a vazby na dokumenty v evidencích.

Metodika práce se jmenným rejstříkem je ke stažení v PDF z webu ministerstva vnitra.


Copyright © 2022-2023 EGdílna