Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k bezpečnosti

Jedna ze zásadních metodik NÚKIBu nejen pro úŕady a veřejnoprávní subjekty, dokument Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti přináší komplexní vhled do problematiky řízení a vztahu dodavatelů v souladu s vyhláškou o KB a souvisejícími povinnostmi.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zpracoval obecný metodický a návodný dokument Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti. Jak už sám jeho název napovídá, jedná se o průvodce problematikou povinností a závazků z oblasti řízení dodavatelů, což je jedna z klíčových oblastí dle legislativy kybernetické bezpečnosti, zejména zákona 181/2014 a vyhlášky 82/2018. Čtenář se tak dozví nejen vše o řízení dodavatelů a jeho významu pro snížení či eliminaci rizik bezpečnosti a nezákonného postupu povinného subjektu, ale také se dozví, jak má naplňovat související povinnosti a jak tuto oblast vlastně do svého řídícího procesu zahrnout.

dokument “Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti” naleznete na adrese https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/Pruvodce-rizenim-dodavatelu-ve-vztahu-k-hodnoceni-rizik-KB.pdf


Copyright © 2022-2023 EGdílna