Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Návody pro práci s AIS působnostním

Nejen pro oprávněné uživatele Agendového informačního systému působnostního jako součásti Registru práv a povinností připravuje a průběžně aktualizuje DIA jako správce RPP zjednodušené praktické návody pro nejčastější úkoly.

Na webu Národní architektury jsou k dispozici Návody pro práci s AIS RPP působnostní

Agendový informační systém RPP Působnostní (AISP) je informační systém registru práv a povinností provozovaný Ministerstvem vnitra dle § 52a zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, který slouží ke sběru a poskytování informací o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných agendách, poskytovaných službách a provozovaných informačních systémech. Jeho editory jsou OVM a SPUU. Pro rychlejší orientaci a usnadnění práce s AISP jsou k dispozici tyto návody:


Copyright © 2022-2023 EGdílna