Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Oblast Spisová služba

Metodiky a další dokumentace týkající se výkonu spisové služby se zvláštním zřetelem na novou legislativu pro správu dokumentů a plně elektronickou spisovou službu


Obsah


Copyright © 2022-2023 EGdílna