Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Metodiky

Sekce s metodikami a odkazy na metodické dokumenty a návody


Obsah

 • Oblast Legislativa
  Legislativa a právní předpisy, respektive metodiky související s legislativou a její tvorbou a uplatněním
 • Oblast Strategie a řízení
  Metodiky a návody týkající se strategie úřadu, jeho řízení akoncepce
 • Oblast Služby
  Metodiky a návody týkající se řízení a poskytování služeb včetně služeb veřejné správy
 • Oblast Architektura
  Metodiky a návody týkající se architektury a architektonických znalostí v úřadu
 • Oblast Data a údaje
  Metodické podklady v oblasti správy údajů a dat veřejné správy a práce s nimi
 • Oblast Spisová služba
  Metodiky a další dokumentace týkající se výkonu spisové služby se zvláštním zřetelem na novou legislativu pro správu dokumentů a plně elektronickou spisovou službu
 • Oblast Přístupnost informací
  Přístupnost webových stránek, dokumentů, aplikací a informací veřejné správy
 • Oblast Cloud computing
  Metodiky ke cloudu ve veřejné správě, jeho pořizování a užívání
 • Oblast Bezpečnost
  Metodiky a podklady k oblasti kybernetické bezpečnosti a jejím přesahům i do dalších oblastí

Copyright © 2022-2023 EGdílna