Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Příručka plánování digitalizace služeb

Příručka pro ohlašovatele agend a zpracovatele digitálních služeb, ale i pro všechny OVM poskytujících digitální služby. Provádí postupem tvorby digitální služby, zápisu do katalogu a zejména faktické digitalizace úkonů a služeb.

Příručka pro ohlašovatele agend a zpracovatele digitálních služeb, ale i pro všechny OVM poskytujících digitální služby. Provádí postupem tvorby digitální služby, zápisu do katalogu a zejména faktické digitalizace úkonů a služeb.

Ministerstvo vnitra zpracovalo metodickou příručku, která má pomoci s digitalizací služeb.

Účelem příručky je přinést stručný návod, jak má správce agendy postupovat, když má sestavit adekvátní plán digitalizace své agendy podle § 14 odst. 4 a 5 Zákona, resp. jak má postupovat digitální zmocněnec, pokud plán konsoliduje za všechny agendy úřadu a podporuje tím jednotlivé správce agend.

Očekávaným adresátem a čtenářem příručky plánování digitalizace služeb je věcný správce agendy. Jde o osobu, která má naplnit ve své agendě požadavky zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“). Vedle splnění této zákonné povinnosti má zodpovědnost připravit pro „své klienty“ skutečně přívětivé a efektivní služby, které klient bude umět správně využít. Proto musí rozumět podstatě digitalizace a musí umět formulovat zadání technickému správci, potažmo provozovateli Agendových informačních systémů (AIS) a informačních systémů (IS) pro obslužné kanály.

Ministerstvo vnitra ČR (2021): Příručka plánování digitalizace služeb veřejné správy ČR – Web mvcr.cz: https://archi.gov.cz/media/dokumenty:prirucka_pro_planovani_digitalizace-_final_v1.pdf

V rámci programu Digitální Česko byl vytvořen Katalog záměrů ICT veřejné správy, do kterého se povinně zapisují záměry, jejichž financování se očekává kupříkladu z fondů EU, apod. Nicméně řízení interních záměrů je jednou z povinných oblastí řízení ICT v úřadu a proto se metodický dokument týkající se řízení záměrů vůči DČ dá jen s menšími úpravami aplikovat i na řízení ostatních záměrů. Úřad by měl mít svůj Katalog záměrů ICT a při jeho tvorbě a udržování a při životním cyklu záměru lze hezky postupovat podle této metodiky.

Metodický dokument k řízení záměrů ICT


Copyright © 2022-2023 EGdílna