Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Pravidla a metodika pro pořizování a užívání programových prostředků

Pravidla, zásady a způsob pořizování, správy a užívání programových prostředků jsou závazná podle usnesení vlády ze dne 19. října 2022 č. 867. K dispozici jsou nejen pravidla, také ale metodický návod, jak je implementovat.

usnesení vlády ze dne 19. října 2022 č. 867 ukládá úřadům a dalším určité postupy pro legální a efektivní pořizování a využívání software. Pravidla i následná metodika k jejich naplnění jsou k dispozici ve znalostní bázi na archi.gov.cz

Pravidla, zásady a způsob pořizování, správy a užívání programových prostředků (dále jen „Pravidla“) stanovují transparentní, komplexní a jednotný systém pořizování, správy a užívání programových prostředků zaměřený na dosažení optimálního vztahu mezi jejich hospodárností, účelností a efektivností, a to tak, aby jejich pořizování, správa a užívání na všech ministerstvech, ostatních úřadech a ve státních organizacích bylo v souladu s platnými právními předpisy, licenčními smlouvami a mezinárodně osvědčenými a všeobecně přijímanými zkušenostmi.

Předmětem Pravidel je určení základních postupů pro

  • posouzení potřeby pořízení programových prostředků a návrh nejvhodnější formy jejího uspokojení, pořízení programových prostředků,
  • uzavření licenčních a souvisejících smluv umožňujících užívání programových prostředků,
  • instalaci pořízených programových prostředků,
  • užívání programových prostředků,
  • kontrolu a vyřazování programových prostředků,
  • pořizování a užívání programových prostředků podle zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky po celou dobu jejich životního cyklu.

Na oficiální wiki Národní architektury jsou dokumenty Pravidla, zásady a způsob pořizování, správy a užívání programových prostředků a Doporučení k zajištění splnění Pravidel, zásad a způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků


Copyright © 2022-2023 EGdílna