Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Metodický pokyn pro řízení záměrů ICT v úřadech

Metodika pro řízení záměrů projektů v rámci Digitálního Česka, je ale využitelná i pro jakékoliv jiné záměry ICT projektů jež mají být vedeny v katalogu záměrů DČ

V rámci programu Digitální Česko byl vytvořen Katalog záměrů ICT veřejné správy, do kterého se povinně zapisují záměry, jejichž financování se očekává kupříkladu z fondů EU, apod. Nicméně řízení interních záměrů je jednou z povinných oblastí řízení ICT v úřadu a proto se metodický dokument týkající se řízení záměrů vůči DČ dá jen s menšími úpravami aplikovat i na řízení ostatních záměrů. Úřad by měl mít svůj Katalog záměrů ICT a při jeho tvorbě a udržování a při životním cyklu záměru lze hezky postupovat podle této metodiky.

Metodický dokument k řízení záměrů ICT


Copyright © 2022-2023 EGdílna