Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Metodika práce s typovým spisem

Ministerstvo vnitra v rámci metodických dokumentů ke změnám spisové služby vydalo aktualizovanou metodiku pro využívání typových spisů, která je přizpůsobena již novelizaci vyhlášky a národního standardu.

Odbor archivnictví a spisové služby vydal dokument s metodikou pro nasazení a využívání typových spisů, tvorbu a správu šablon typových spisů a další aspekty této dost nedostatečně využívané součásti výkonu spisové služby.

Metodika práce s typovým spisem je ke stažení v PDF z webu ministerstva vnitra.


Copyright © 2022-2023 EGdílna