Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Oblast Bezpečnost

Metodiky a podklady k oblasti kybernetické bezpečnosti a jejím přesahům i do dalších oblastí

Guruem v bezpečnosti je pochopitelně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na jehož stránky doporučujeme se podívat.


Obsah

  • Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k bezpečnosti
    Jedna ze zásadních metodik NÚKIBu nejen pro úŕady a veřejnoprávní subjekty, dokument Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti přináší komplexní vhled do problematiky řízení a vztahu dodavatelů v souladu s vyhláškou o KB a souvisejícími povinnostmi.

Copyright © 2022-2023 EGdílna